Siguranța datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă importanță de către SC STEFANIA SRL, în calitate de operator de date.Documentul de față are ca scop informarea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în contextul utilizării site-ului www.stefania-fnc.ro

01. Date personale

În cazul în care sunteți deja client al Site-ului, SC STEFANIA SRL va prelucra datele furnizate de dumneavoastră în momentul creării contului, cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare și adresa de livrare, precum și alte date referitoare la comportamentul dumneavoastră pe Site. De asemenea, vor fi prelucrate date furnizate în momentul creării contului de utilizator, a plasării unei comenzi sau în alt mod ce rezultă din utilizarea Site-ul

În cazul în care utilizați Site-ul doar ca vizitator, SC STEFANIA SRL va prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în cazul în care utilizați secțiuniile de contact/întrebări/reclamații.


02 Scop, temeiurile prelucrării și sursa datelor

În calitate de client al Site-ului, SC STEFANIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
– desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și SC STEFANIA SRL, mai exact pentru prelucrarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate, precum și informarea asupra stării comenzii, returnarea produselor comandate sau alte detalii referitoare la comenzile plasate.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai sus are ca fundament contractul încheiat între dumneavoastră și SC STEFANIA SRL. Furnizarea datelor este necesară în vederea executării acestui contract. Refuzul furnizării acestor date va avea ca și consecință imposibilitatea respectării contrctului dintre dumneavoastră și SC STEFANIA SRL.

– activități de marketing, precum și pentru trimiterea newslettere, sms-uri privind produsele oferite de către SC STEFANIA SRL prin intermediul Site-ului.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai sus are la bază consimțământul dat de dumneavoastră. Vă puteți exprima acordul prin bifarea căsuței pentru primirea newsletterelor, în momentul creării contului. Vă puteți oferi acordul și ulterior creării contului, accesând Site-ul.Vă puteți dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale prin selectarea butonului de „Dezabonare” de la finalul fiecărui newsletter. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și SC STEFANIA SRL.

– efectuarea diverselor analize și raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea unor profiluri de preferințe de consum cu scopul îmbunătățirii experienței avută pe Site.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat are la bază interesul SC STEFANIA SRL pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și SC STEFANIA SRL.

În calitate de client al Site-ului, SC STEFANIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

– activități de marketing, precum și pentru trimiterea newslettere, sms-uri privind produsele oferite de către SC STEFANIA SRL prin intermediul Site-ului.

– rezolvarea reclamațiilor și monitorizarea traficului cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră pe Site.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat are la bază interesul SC STEFANIA SRL pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site, precum și soluționarea reclamațiilor, întrebărilor și comentariilor. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și SC STEFANIA SRL.


03 Destinatari

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, SC STEFANIA SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină SC STEFANIA SRL în desfășurarea activității (firme de curierat și servicii de telecomunicații/IT), precum și autorităților publice în următoarele cazuri:

– în vederea administrării Site-ului

– în vederea atribuirii de premii sau alte facilități persoanelor în cauză, ca urmare a participării la diverse campanii organizate de către SC STEFANIA SRL

– în vederea menținerii, personalizării și îmbunătățirii Site-ului

– în vederea efectuării analizelor de date, testarea, cercetarea și monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea clienților

– în vederea transmiterii de newslettere

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege


04 Perioada de stocare a datelor

SC STEFANIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus. În cazul în care vă retrageți consimțământul de prelucrare a datelor în scop de marketing, SC STEFANIA SRL va înceta prelucrarea lor în acest scop, fără a afecta prelucrarea datelor în vederea realizării contractului încheiat între dumneavoastră și SC STEFANIA SRL.


05 Drepturi

Dreptul la informare

Dreptul la informare și de a primi detalii referitoare la activitățile de prelucrare a datelor efectuate de către SC STEFANIA SRL, conform celor descrise în prezentul document.

Dreptul la acces de date

Dreptul de a avea acces la date, precum și dreptul de a obține confirmarea din partea SC STEFANIA SRL cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, detaliile referitoare la activitățile de prelucrare, modalitatea în care acestea sunt prelucrate, scopul în care se face și destinatarii datelor.

Dreptul la rectificarea datelor

Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea, respectiv completarea va fi comunicată fiecărui destinatar cărora le-au fost transmise datele, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau presupune eforturi disproporționale.

Dreptul de ștergere a datelor

Dreptul de ștergere a datelor în cazul următoarelor motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
 • a fost retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze
 • datele personale au fost prelucrate ilegal
 • datele trebuie șterse în vederea respectării unor obligații legale

În urma solicitării de ștergere a datelor, este posibil ca SC STEFANIA SRL să anonimizeze aceste date și să continue în aceste condiții prelucrarea în scopuri statistice.Dreptul de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrareDreptul la restricționarea prelucrării datelor în măsura în care:

 • este contestată exactitatea datelor pe o perioadă în care SC STEFANIA SRL poate verifica corectitudinea datelor
 • prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor, solicitând însă restricționarea utilizării lor
 • SC STEFANIA SRL nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării lor, însă persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • persoana s-a opus prelucrării datelor (altele decât cele de marketing) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC STEFANIA SRL prevalează asupra celor ale persoanei vizate

Dreptul de portabilitate a datelorDreptul de portabilitate a datelor într-o manieră structurată și ușor de citit, precum și dreptul ca SC STEFANIA SRL să transmită către un alt operator de date în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.Dreptul de opozițieDreptul la opoziție de prelucrare a datelor se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate:

 • în orice moment din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, cu excepția cazurilor în care SC STEFANIA SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, precum și faptul că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • în orice moment, în mod gratuit, fără nicio justificare

Dreptul de a depune plângere

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Dreptul de retragere a consimțământului

Dreptul poate fi exercitat în orice moment prin depunerea unei cereri.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate sau de a fi subiectul unor decizii luate numai pe baza activității de prelucrare automată, precum și crearea de profiluri care pot produce efecte juridice care privesc persoana în cauză sau să o afecteze într-o măsură semnificativă.


06 Obligații principale


Confidențialitate

Angajatii au obligația de păstrare a confidențialității tuturor informațiilor cu care intră în contact în cadrul activității derulate, inclusiv a datelor cu caracter personal pe durată nelimitată.Respectarea normelor de securitate a datelor

Angajatul va menține standardele de siguranță a datelor impuse de Societate, le cunoaște și asumă. La sesizarea riscului de incident de securitate a securității datelor, dar și a incidentului, Angajatul va informa imediat în scris Societatea.


07 Transmitere date către părți terțe

SC STEFANIA SRL nu transmite datele dumneavoastră în afara României.